capsocia2

 

    inici                                                                                                                                                              cat       es

 

 

PERSONES DORMÍN AL CARRER A ESPANYA

 

 

En Espanya se comptabilitzen que n’hi han unes 40.000 persones sense llar (dades de Caritas diocesana), però el numero places per pernoctar en albergues o en llocs d'acollida sols arriben a la meitat.

 

2018
  Places Existents Places Ocupades

Total

20.219 18.001

                              Dades de l'INE

 

alcarrer3Estos albergues tenen unes particularitats que dificulten mol l'estància de les persones sense llar. En mols d’ells sols permeten estar 3 dies seguides, després ha de passar uns temps (un mes o més), si vols tornar a pernoctar en ells, (aquets centres se consideren albergues de transeünts), altres sols s’obrin quant baixen mol les temperatures els mesos d’hivern, es adir, l’estància per esta gent ni es segura ni fixa, i mes de la meitat dels 40.000 se veuen obligats a dormir literalment al carrer cada dia.

 

Això, que no se li done massa importància perquè els mitjans de comunicació ho trauen com a noticia ocasional, es un verdader genocidi humà perquè se’ls està duent cap la mort.

 

-       Si estan mes de 7 anys seguits queden destorçats Psico i Fisiològicament.

-       Tenen una esperança de vida de 37 anys de mitjana.

-       El 50 % cauen malalts mentalment.

 

De un 60% a 70% son Espanyols i la resta estrangers.

 

Aquest genocidi que farà mes de 40 anys que està present cada dia a les nostres ciutats, sembla que se vulgue que sigue així, perquè proporcionar un lloc per dormir (un edifici no utilitzable, una església tancada, o un magatzem), i unes persones que fiquen orde, no es un cost que no pugue assumir una Alcaldia, una Comunitat o l’Estat.

 

Aquesta situació ames de ser un genocidi s’està cometent prevaricació anticonstitucional.

 

dormir al carre2Article 47 de la Constitució Espanyola:

Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret ...

 

Article 39 de la Constitució Espanyola:

Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família. Els poders públics asseguren, així mateix, la protecció integral dels fills, iguals davant la llei amb independència de la filiació, i de les mares, sigui quin sigui el seu estat civil. 

 

Per lo tan no caben estes situacions.

 

No cap l’excusa de que no n’hi han diners, o tal vega se pretén dir a la població de que sinó estàs conforme en lo que te donen els verdaders propietaris de l’economia, la propietat, dels mitjans productius i de l'administraciò (siguen les que siguen les condiciones que t’ofereixen), mira lo que te pot passar, acabar vivint al carrer. Així es Espanya.

 

mansplanta

INICI


DORMIR AL
CARRERPOBRESA


L'EXPLOTACIÓ
DE L'HOME
PER L'HOMEECONOMIA


VIURE EN
BASUREROSELS PARADISOS
FISCALSSOCIALITZACIÓ


CONTACTE